Grayson_J2

铁虫 Batfam DSJAJP 狼队 啪嗒是心尖尖

啊啊啊啊啊啊卧槽

眠眠_Fullerism:

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊????

说休叔不发糖是冤枉他了好吗!!!

记者:你有没有最喜欢的“金刚狼的瞬间”?

休叔:窝最喜欢"You are a dick”!

啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 !!!

评论

热度(149)